5.7.08

VE GÖLE MAYA ÇALINDI...

Sen sakın merak etme Nasrettin Hoca'm
YA TUTARSA?
diyerek "Göle Maya Çalan"lar halen mevcut...(???)
Hırsızın Bunda Hiç Suçu Yok mu?
Günün birinde hırsızın biri Nasreddin Hoca’nın evine girmiş ve
ne bulduysa hepsini yanına almış gitmiş.
Hoca’nın arkadaşları evi yalnız bıraktığı ve kapıyı sıkı kapamadığı için
ona katıla katıla gülmüşler. Nasreddin Hoca buna daha fazla dayanamamış ve:
- “Pekâla, pekâla! Ben suçluyum ama hırsıza ne oluyor?
Onun bunda hiç suçu yok mu?”
Açıklama:
a) Tedbirli olunmadığı takdirde kötü niyetlilerin hedefi olunabileceği.
b) Gerçek dostluğun kötü zamanlarda maddi manevi desteklemeyi gerektirdiği.
***********
ULUSLARARASI AKŞEHIR NASREDDIN HOCA ŞENLİKLERİ
Ülkemizi ve insanımızı gerçek kültürü ile tanıtmak ve Nasreddin Hoca'nın kişiliğiyle bütünleşen gülmeceyi evrenselleştirmek amacıyla, 1959 yılından beri her yıl
5-10 Temmuz tarihleri arasında bir şenlik düzenlenir:
Aksehir Nasreddin Hoca Şenliği.
1974 yılında uluslararası boyut kazanan şenlik,
mizah ağırlığı taşımakla beraber bilim, kültür ve sanatı temel almaktadır.
Etkinlikler ve özellikle de yarışmalar, mizahın farklı alanlarını içerir.
Özellikle mizahin evrensel dili olan karikatür önemli bir öge olarak karşımıza çıkar.
Şenlik süresince yerli ve yabancı konuklarla, Nasreddin Hoca'yı hatırlatan ve değerlendiren söyleşiler yapılır. Ayrıca kimi ulusal, kimi uluslararası boyutta;
karikatür, gülmece, öykü, fotoğraf yarışmaları düzenlenir.
Halk oyunları, konserler, tiyatro gösterileri, maçlar; karikatür, resim ve fotoğraf sergileri ise, kutlamalarin vazgeçilmez renkleri olarak şenlik boyunca sürer. Kent merkezinde konukların ağırlanması, turistlerin kalabilmesi için oteller, misafirhaneler bulunur.
Şenlikler sırasında gerek çevre il ve ilçelerden, gerekse Türkiye'nin başka yörelerinden, hatta yurtdışından binlerce kişi Akşehir'e gelir. Medya kuruluşları; hem şenliğe katılan ünlü sanatçıları ve bilim adamlarını, hem de şenlik aktivitelerini izlemek üzere Akşehir'de buluşur.