1.9.08

ADIMIZ NEREDE?

EĞİTİMDE KADININ ADI YOK !
Türk kadını AB ve OECD ülkelerindeki
hemcinsleri ile kıyaslandığında
eğitimde onların çok gerisinde.
Özellikle yükseköğretime ulaşmada
Türkiye'de kadınların durumu
çok parlak değil.
25-64 yaş arasındaki her 100 kadından ancak 8'i
yükseköğretime ulaşma şansını yakalıyor.
Hükümetin 2009 Programı'nda,
eğitim alanında mevcut durum anlatılarak,
hedeflere yer verildi. Türkiye'de 25-64 yaş arası
kadın-erkek
nüfusunda ortaöğretimi bitiremeyenlerin oranı 71 iken,
OECD ve AB ülkelerinin ortalaması yüzde 31 düzeyinde.
Türkiye'de yükseköğretim düzeyinde eğitim alanların oranı yüzde 10 iken
bu oran OECD ülkelerinde yüzde 27,
AB ülkelerinde ise yüzde 24.
CİNSİYETTE EŞİTLİK
OECD ve AB ülkelerinde eğitimde cinsiyetler arasında düzgün bir dağılım görülürken,
Türkiye'de kadınlar aleyhine bir durum söz konusu.
Kadınların yüzde 77'sinin eğitim seviyesi ilköğretim ve altında.
Türkiye'de erkeklerin yüzde 21'i ortaöğretim,
yüzde 12'si yükseköğretim mezunu.
İlköğretimden mezunların içinde kızların oranı
Türkiye genelinde yüzde 46.4.
Bu oran en düşük yüzde 32.1 ile Muş'ta.
Zorunlu eğitime katılamayan 190 bin çocuktan
157 bini kız, 33 bini erkek.
Yani 5 çocuktan 4'ü kız.
Programda kız çocuklarının aleyhine durumun değişmesine ve
okul terklerinin önlenmesine yönelik önlemlerin alınacağı,
10 ilde kız çocukları için "pansiyon"
kapasitesinin artırılacağı belirtildi.
Burada