25.7.08

NÜKLEER ENERJİ...

ANLAR MISIN?
Delikanlı uçakta, güzel bir sarışının yanına düşmüş.
Hemen sırnaşmış sarışına;
Yan yana otururken
"Muhabbet edilirse seyahat çok kısa sürer, hadi konuşalım " demiş.

Sarışın okuduğu kitabı yavaşça kapatarak
"Ne üzerine konuşmak istersin?" diye sormuş.
Delikanlı:
"Valla bilmem ki...
Mesela nükleer enerjiye ne dersin?"

Sarışın:
"Enteresan bir konu, olabilir,
ama önce sana bir soru sorayım...
***At inek ve geyik aynı şeyi yerler... yani ot...
Ama çıkartırlarken geyik küçük parçalar halinde,
inek lappadanak parçalar halinde,
at da pişmaniye topları gibi çıkartır.
Neden olduğunu biliyor musun ?***

Delikanlı :
"Valla en ufak bir fikrim yok" demiş,

Bunun üzerine sarışın;
"Bi b...tan bile anlamazken, nükleer enerjiyi
nasıl tartışabileceğini zannediyorsun ? "
* * * * * * * * * * * * * * * *
Nükleer Santrallerin
Önemi - Yararları ve Zararları
1)Santral Türleri
a)Hidroelektrik santralleri
b)Termik santraller
c)Nükleer santraller
ATOM ENERJİSİ İLE İLGİLİ KURULUŞLAR
1)Atom Enerjisi Ajansı(Uluslararası)
2)Atom Enerjisi Kurumu(Türkiye)
3)Nükleer Bilimler Enstitüsü
Ankara'da Hacettepe Ünüversitesi'ne bağlı olarak
Nükleer Bilimler Alanında

lisansüstü eğitim ve araştırma yapan yükseköğretim kurumudur.
1982'de kurulan enstitü, Türkiye'de nükleer teknoloji'nin
kurulup geliştirilmesi için gerekli bilimadamlarını yetiştirmeyi amaçlar;
nükleer reaktör tasarımı ile ilgili çeşitli düzeylerde araştırmalar yapar.
Çalışmalar arasında nötronik alanındaki ve termikleşme hesapları
ile ilgili kurumsal ve sayısal araştırmaların yanında,
deneysel araştırmalar da yer alır;
nötron etkinleştirme konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir.
4)Nükleer Enerji Ajansı
Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı üyesi Avrupa ülkeleriyle
Avustralya,ABD,Kanada ve Japonya'nın üyesi olduğu kuruluştur.
Avrupa toplulukları komisyonudur.
Nükleer enerji ajansı'nın çalışmalarına katılır.
Kuruluşun merkezi Paris'tedir.
Amacı,nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılmasını
uyumlu bir biçimde geliştirmektedir.
Öteki ululararası kuruluşlarla ve özellikle de
Uluslararası atom enerjisi ajansı ile işbirliği yapar.

Y A R D I M ...

Papaz her pazar öğlen
kasabadaki ahalinin günah çıkartmasını dinler
ve de onlara yol gösterirmiş.
Olur ya... Rahibi başka bir kasabadan bir davete hafta sonu için çağırmışlar.
Papaz hem gitmek istiyor, hem Kiliseyi kime bırakacağını bilemiyormuş.
Sonunda Kilisenin tam karşısındaki Sinagoga gidip,
durumu kasabanın Hahamına anlatmış.
Haham "Nasıl olur, ben sizin kuralları hiç bilmem ki?" dese de Papaz
"Ben vaaz verdikten sonra sana öğretirim.
Çok kolay, bir iki kere beraber
günah çıkartanlara nasıl cevap verdiğimi görsen hemen anlarsın" demiş.
Haham da,
Tanrı katında bir din adamına yardım edeceği için boynu bükük kabul etmiş.
Pazar günü gelmiş,
Papaz ile Haham birlikte odaya girip günah çıkartmaya gelen
birinci kadını dinlemişler:
*Muhterem Peder...
"Evet yavrum" demiş Papaz - Haham da dinlemede...
*Muhterem Peder,
ben tam üç kez zina işledim.
Ama çok pişmanım, bana bir yol göster de bu günahtan arınayım.
"Yavrum Kudüs tarafına dön ve
Kutsal bakire Meryem Ana ile ilgili bir dua oku, çıkarkende
kumbaraya 100 dolar at,
günahından arınmış olursun.
Ve kadın papazın dediğini yapmaya gider.
Derken bir başka kadın gelir.
*Muhterem Peder!
"Efendim kızım." Haham bu sefer de sessiz dinliyor.
*Muhterem Peder.
Ben tam üç kez zina işledim.
Ama çok pişmanım, bana bir yol göster de
bu suçlardan arınayım.
"Hmmmm. Yavrum Kudüs tarafına dön ve
Kutsal bakire Meryem Ana ile ilgili bir dua oku,
çıkarkende kumbaraya 100 dolar at günahından arınmış olursun." der.
Kadın teşekkür edip, papazın dediğini yaparken
Papaz da Hahama döner ve
"Anladın değil mi?" der ve bir koşu arabaya binip yola çıkar.
Bizim Haham odada bir başka günahkar beklerken bir kızın geldiğini duyar.
*Muhterem Peder!
Haham öğrendiği gibi:
"Evet yavrum!" der.
* Muhterem Peder, ben tam iki kez zina işledim.
Ama çok pişmanım, bana bir yol göster de bu suçlardan arınayım.
Çok utanıyorum... der.
Haham düşünür ve cevap verir.
"Yavrum üzülme.
Şu anda bir kampanyamız var.
Sen git bir zina daha yap, sonra gel
Kudüs tarafına dön ve Kutsal bakire Meryem Ana ile ilgili
bir dua oku, çıkarkende kumbaraya 100 dolar at...
günahından arınmış olursun."