13.5.08

ŞEYTANI KİM YARATTI?


Şeytanı Tanrı Mı Yarattı?

Bir üniversite profesörü öğrencilerine şu soruyu sorar;
-''Var olan her şeyi Tanrı mı yarattı?''
Cesur bir öğrenci ayağa kalkar ve yanıtlar,
-''Evet her şeyi Tanrı yarattı!''
Profesör sorusunu yineler ve öğrenci yine
''Evet efendim''diye yanıtlar.
Profesör devam eder;
-''Eğer her şeyi yaratan Tanrı ise ve şeytan var olduğuna göre
şeytanı da Tanrı yaratmış olur ve çalışmalarımızda uyguladığımız
''Kesinleştirme'' prensibine göre de
Tanrı şeytandır.''

Öğrenci böyle bir önerme karşısında şaşırır ve yerine oturur.
Profesör ise öğrencilerine bir kez daha
Tanrı'nın içindeki kaderin bir efsane olduğunu kanıtlamaktan ötürü
oldukça mutludur.Bu arada bir öğrenci ayağa kalkar ve
''Bir soru sorabilir miyim profesör?" der.
Profesörde sorabileceğini söyler.
Öğrenci ayağa kalkar ve soğuk var mıdır? diye sorar.
Profesör; ''Nasıl bir sorubu böyle, tabii ki vardır'' diye yanıtlar.
-"Sen hiç soğuktan üşümedin mi?"
Öğrenci; ''Aslında fizik yasalarına göre soğuk yoktur.
Yaşamda/realitede biz soğuğu sıcaklığın yokluğu olarak düşünürüz.
Herkes veya nesneler o enerji oradaysa
veya bir şekilde enerji iletiyorsa onu deneyimler.

Örneğin;Absolute'0 (-460 derece F) sıcaklığın kesin yokluğudur
yani hiç olmadığı seviyedir. Tüm maddelerin bu seviyede
reaksiyon verme özellikleri bozulur ve değişir.
Soğuk yoktur, o yalnızca sıcaklığın yokluğunda
duyumsadıklarımızı tarif etmek için yarattığımız bir kelimedir'' der
ve devam eder,
- ''Efendim karanlık var mıdır?
Profesör; "Tabii ki vardır''.
Öğrenci yanıtlar,
-''Korkarım gene yanılıyorsunuz efendim.
Çünkü, karanlık da yoktur.
Yaşamda/realitede karanlık ışığın yokluğudur.
Biz ışık üzerinde çalışabiliriz ama karanlığı çalışamayız.
Gerçekte biz Newton'un prizmasını kullanarak
beyaz ışığı kırar ve renklerin çeşitli dalga uzunlukları
üzerinde çalışabiliriz.Ama karanlığı ölçemeyiz.
Bir basit ışık karanlık bir mekanı aydınlatarak karanlığı kırmış olur,
yani karanlığı geçersiz kılar.
Siz belli bir mekanın/uzayın ne kadar karanlık olduğundan
nasıl emin olursunuz?

Işığın miktarını ölçersiniz!Bu doğrudur değil mi?
Karanlık insanlık tarafından,
ışığın olmadığı yer/mekan için kullanılan bir kelimedir''.
Son olarak öğrenci profesöre gene sorar
-"Efendim şeytan var mıdır?"
Bu kez profesör pek emin olmamakla birlikte yantlar;
-''Tabi ki açıkladığım gibi, biz onu her gün, her yerde görürüz.
Şeytan/kötülük bir kişinin başka bir kişiye her gün sergilediği
insaniyetsizliğinin bir örneğidir.
O, dünyadaki işlenmiş tüm suçlarda, şiddette yer alır.
Bunların tümü şeytanın kendisinden başka bir şey de değildir'' der.

Öğrenci devam eder;
-'' Şeytan yoktur efendim. Yani o kendi başına yoktur.
Şeytan basit olarak Tanrının yokluğudur.
O aynen karanlık ve soğukta olduğu gibi insanın
Tanrının yokluğunu tarif etmek üzere yarattığı bir kelimeden ibarettir.
Tanrı şeytanı yaratmadı,
Şeytan/kötülük insanın tanrısal sevgiyi
yüreğinde duyumsamadığı zaman deneyimlediklerinin
bir sonucudur. O aynen sıcaklığın olmadığı yere gelen
soğuk ya da ışığın olmadığı yeregelen karanlık gibidir...'' der.

Profesör yerine oturur.

Bu öğrenci'nin adı Albert Einstein' dir.