1.5.08

MEVLANA'DAN...

APTAL KUŞ
Kuşun biri birgün bir çayırlığa gitti.

Orada bir avcı tuzak kurmuş,
tuzağın içine de birkaç tane serperek bir kenarda yaprakların,
otların arasına gizlenmiş bekliyordu.

Kuşcağız gelerek onun etrafında dolaşmaya başladı,
adamın böyle yapraklara sarınması tuhafına gitti.

- "Sen kimsin? Neden böyle yeşiller giyinmişsin,
böyle tenha bir yerde bekliyorsun,
vahşi hayvanlardan korkmuyor musun?" diye sordu.

Adam :
- "Ben bir zahidim. Dünyadan elimi, eteğimi çektim,
böyle tenha bir yerde; otlarla yapraklara bezenerek
kanaat edip gidiyorum." dedi.

Kuş adama bir çok soru sordu adam da ona cevaplar verdi.
Nihayet kuşcağız o buğday tanelerini gördü.

- "Bunlar kimindir?" dedi.
Adam :
- "Bunlar bana kimsesi olmayan bir yetimin emanetidir." dedi.
Kuş :
- "Çok açım müsaade edersen bunlardan yiyip karnımı doyurayım,
çünkü benim zaruretim var
zaruri hallerde de leş yemek bile mübah olur." dedi.

Adam :
- "Bu buğdayları bana, beni emin bildikleri için emanet ettiler,
yetim malı helal olmaz." dedi.

Kuş çok açtı :
- "Ey zahit kişi müsaade et de şu buğdaydan yiyeyim,
karnımı doyurayım." dedi.

Adam :
- "Zaruret hakkında kendine bir fetva uydurdun,
eğer gerçekten öyle suçlu olursun,
hatta zaruretin bile olsa çekinmen,
haramdan sakınman daha iyidir." dedi.

Kuşun artık dayanmaya takati kalmamıştı,
büyük bir iştahla buğdaylara hücum etti,

onları yemeğe başladı.
Başladı başlamasına lakin tuzağa da yakalandı.
Kurtulmak için çırpınırken kendi kendine :

- "Sahtekarların,
yalancıların efsunlarına kananın hali
böyle olur." diyordu.
Bunu duyan adam :
- "Hayır öyle değil,
haksız yere yetim malını yiyen,
gözlerini hırs bürümüşlerin layığı budur." dedi.
MEVLANA-ALINTI
* * * * * * * * * *
Pirinçten *HAKSIZCA* MALI yemeye niyetli olanların
okumalarını istedim.


Dost matematiksel olmalı;
Sevinci çarpmalı…
Üzüntüyü bölmeli…
Geçmişi çıkarmalı…
Yarını toplamalı…
Kalbinin derinliklerindeki ihtiyacı hesaplamalı…
Ve her zaman bütün parçalardan
daha büyük olmalı…
İşi bitince seni bir tarafa atmamalı…
♥ Mevlana ♥